2014. október 30., csütörtök

Teremtés vagy ősrobbanás?

Ferenc pápa szerint az ősrobbanás elmélete nem összeegyeztethetetlen Isten szerepével

2014. október 29., szerda 8:56     InfoRádió / MTI

http://inforadio.hu/hir/kulfold/hir-677093

Az ősrobbanás elmélete, miszerint a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, és az a felfogás, amely szerint a földi élet az evolúció révén keresztül alakult ki, nem összeegyeztethetetlen a teremtésről szóló katolikus tanításokkal - mondta kedden Ferenc pápa a Vatikánban.

A katolikus egyház székhelyén ülésező és a Szentszék által fenntartott Pápai Tudományos Akadémia ülésén Ferenc pápa elmondta, a világ keletkezésére adott tudományos magyarázatok nem zárják ki Istennek a teremtésben játszott szerepét.
"A világ teremtése nem a káosz műve, s az eredetét nem valami másra kellene visszavezetni, mivel közvetlenül egy felsőbb vezérlő elvből származtatható, amely a szeretet segítségével alkot" - magyarázta a katolikus egyházfő.
"Az ősrobbanás, amelyről manapság úgy tartják, magyarázatot ad a világ teremtésére, nem ellentétes az isteni teremtés elméletével, mivel az evolúció működésének feltétele azoknak a lényeknek a megteremtése, amelyek továbbfejlődnek" - tette hozzá Ferenc pápa.
A katolikus egyház korábban élesen elítélte azokat a tudományos elméleteket, amelyek ellentmondtak a Bibliában olvasható teremtéstörténetnek. A Vatikán egyik legismertebb ítélete Galileo Galilei ismert asztronómus ellen született, akit azon állításának visszavonására kényszerített a katolikus egyház, miszerint a Föld kering a Nap körül.
A Szentszék az utóbbi időben azonban arra törekszik, hogy ne a tudomány ellenségeként tekintsenek rá, s Ferenc pápa megjegyzései elődjei kijelentéseinek sorába illeszthető. XII. Pius pápa az 1950-es években az evolúciót az emberi fejlődés magyarázatául adott, igazolható tudományos megközelítésnek nevezte, és ezt II. János Pál pápa 1996-ban megismételte.
2011-ben Ferenc pápa elődje, XVI. Benedek azt mondta, hogy az emberek és a világ eredetét és fejlődését magyarázó tudományos elméletek nem állnak ellentétben a vallással, viszont számos kérdést válasz nélkül hagynak.

-----------------------------------------------------------------------

Alább közreadok egy idézetet egy könyvből, amit a XIX. század utolsó évtizedében adtak ki. Címe: A nagy küzdelem Krisztus és sátán között. Szerzője E.G. White. Érdemes elgondolkozni a prófétai ízű mondatokon. A pápaság  nem változott meg, csak a céljai elérése érdekében újabb arcokat tud ölteni. Ha összehasonlítjuk a Kopernikuszi világnézetről anno a középkorban vallott nézeteket, ami miatt a szerző kénytelen volt haláláig titokban tartani nézeteit,- félve a nagyhatalmú inkvizíciótól – és összevetjük a mai katolikus egyház korlátlan alkalmazkodó képességével, – miszerint  például, ma már nevetséges lenne a HELIOCENTRIKUS világnézetet fenntartani - önkéntelenül kérdések özöne merül föl.

Például a Giordano Bruno pert – ami a lehető legkegyetlenebb tűzhalált adta “honoráriumképpen” egy igazi , (bár több ponton téves kijelentésekkel “újító”) szabadgondolkodónak – minek minősítsük? Véletlennek, tévedésnek, hatalmi gőgből fakadó arroganciának, a magát TÉVEDHETETLENNEK  minősítő pápai hivatal túlkapásának…? Bruno “vétke” volt hogy az akkori világokról (a bolygókról) azt merte mondani, hogy nem a Föld az egyetlen olyan égitest, amit Isten alkotott.Ma már tényként mondjuk, hogy nem a Föld a világegyetem központja. Szerencsére ezért már nem jár tűzhalál: 

A lényeg, hogy a Katolikus egyház kaméleoni természete akármit is mond, azt akármikor módosíthatja, amikor érdekei úgy kívánják.

“A katolicizmus mint szervezet azonban most sincs jobban ráhangolódva Krisztus evangéliumára, mint történelmének bármely korábbi időszakában. … A római egyháznak messzeágazó tervei és munkamódszerei vannak. Minden eszközt megragad befolyása kiterjesztésére és hatalmának növelésére, mert heves és elszánt harcra készül, hogy visszanyerje világuralmát; hogy ismét megindítsa az üldözést, és hogy lerontsa mindazt, amit a protestantizmus felépített. A katolicizmus mindenütt tért hódít….”(Dénes Ottó)

2014. október 17., péntek

Aki fontos nekünk….

 

Az ajándék, (amely kissé elkésett?)
Bennet Cerf említi az alábbi megindító történetet az autóbuszról, amely egy mellékúton zötyögött valahol a déli államokban.
Az ablak mellett keszeg öregember gubbasztott, ölében nagy csokor friss virág.beolvasás0415 A másik oldalon fiatal lány ült, s tekintete minduntalan a férfi bokrétájára tévedt. Egy idő múlva az öreg leszálláshoz készülődött. Hirtelen ötlettől vezérelve a lány kezébe nyomta a csokrot.
- Látom, nagyon szereti a virágot, azt hiszem a feleségem sem bánja, ha itt hagyom. Majd megmondom neki, hogy magának adtam.
A lány elfogadta a kedves ajándékot, s a buszról figyelte, amint az idős férfi leszáll, és elindul az út menti kis temető felé.

2014. október 16., csütörtök

*Apám egy autót szerettem volna, nem Bibliát*

 
    Egy fiatal férfi felkészül arra, hogy  diplomát szerez. Hónapokig
    csodálta a gyönyörű sport autót egy kereskedő bemutatótermében, és
    tudván, apja is megengedheti magának, azt mondta neki, hogy ezt szeretné,ez
    minden, amit akar.
beni és KEt 085    Az érettségi közeledtével a fiatalember várta hogy az apja
    megvásárolja az autót. Végül reggel az érettségi napján, az apja
    szólította őt a dolgozószobájába. Mondta neki, hogy milyen
    büszke rá, és mennyire szereti őt.  Átadott  neki egy  szépen becsomagolt     dobozt.
   A fiatalember kíváncsian, de kissé csalódottan kinyitotta a dobozt, és
    talált egy szép bőrkötéses, aranyozott, dombornyomásos
    Bibliát, az ő nevével,     Dühösen, felemelte a hangját, és azt         mondta: "rengeteg pénzed van, és nekem egy Bibliát adsz?" kirohant és otthagyta a  Bibliát .
    Sok év telt el. A fiatalember nagyon sikeres lett az üzleti
    életben. Volt szép otthona és csodálatos családja ,de eszébe jutott, hogy az apja már nagyon öreg. Úgy gondolta, talán el kellene menni
    hozzá. Ő nem látta érettségi óta. De mielőtt intézkedett volna,,
    kapott egy táviratot: édesapja elhunyt, minden vagyonát
    őrá hagyta. Szükséges, hogy jöjjön azonnal haza, mert intézkednie kell.
    Amikor megérkezett az apja házába, szomorúság és megbánás töltötte
    el a szívét. Elkezdte keresni apja fontos dokumentumait és látta,
    hogy a Biblia olyan új, mint ahogy otthagyta évekkel ezelőtt. Könnyezve
    kinyitotta a DSC_0016Bibliát, és elkezdte lapozni.

       Az apja megjelölte a következő verset:

    Máté 7:11: "Ha azért ti gonosz
    létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel
    inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!"

Miközben olvassa ezeket a szavakat, egy autó kulcsa esik ki a Bibliából,
     rajta egy címke, a kereskedő neve.  Ugyanaz a kereskedő, akinél ő a
    sportkocsit találta.. A címkén volt egy időpont, az érettségi napja,
    és a következő ráírva ...
    K I F I Z E T V E
    Hányszor elszalasztjuk Isten áldását, mert nem ilyen csomagot vártunk?

2014. október 9., csütörtök

Jön! Jön! A teljes hatókörű, mindent látó Nagy Testvér.

Tévedek! Nem jön a Nagy Testvér, szerintem már régen itt van a gépemen, a lakóteremben, a munkámban, egyszóval a teljes életem minden szegletében.Ezt nem nehéz átlátni, ha akár az állam, akár az őt kiszolgál egyház(ak) vesznek körül. Nekik ugyanis elsőrendű érdekük, hogy engedelmes és hűséges alattvalóik legyenek, akik nem akarnak önállóan dönteni az életükről. Főleg, - ahogy ez prognosztizálható – a GONDOLKODÁSUK minden rezdülése érdekli a “mindenható és mindentudó államot.

Ha erre történelmi analógiát keresünk, biztosan mindenkinek eszébe ötlik az inkvizíció intézménye. A Dominikánus kolostor ajtaján szerelt kis ládika volt a Windows 10 akkori megfelelője. Nem volt ugyan még komputer, meg billentyű, de volt a mindent átható félelem, a másként gondolkozók és barátaik abszolút ellenőrzésére illetve megsemmisítésére irányuló egyház jól működő rendszere. A kis ládikába NÉVTELENÜL , az éjszaka leple alatt bedobott cédula volt a kiindulópont a tortúra, a kínvallatásban való nagyfokú jártasság gyakorlására. A végeredmény: a megtört, magára mindent vállaló, lelkileg szétesett egyén – saját aláírásával szentesített – halálos ítélete.

Lásd pl a Rajk per és hasonlók a “felvilágosult” XX. század autoriter társadalmaiban. Nagy a mindenkori hatalmak kísértése az egyéni szabadságjogok csorbítására. A jelek szerint ez már működik a sajtó, az egyéb médiák munkatársainak autonóm módon történő önkorlátozásában, ami  naponta tetten érhető. Ez már a mai napi valóság. A billentyűimet figyelő Nagyon Nagy Tesó ehhez már nem sokat tud hozzátenni.

Van, hogy az állam tanul az egyháztól, van, hogy fordítva. Amikor kéz - a kézben jelenik meg a két hatalmi ág (“keresztény” egyház- állam) nagyon vigyázzunk! Ez sohasem hozott jót a gondolkodásukra (nota bene: HITÜKRE) kényes, saját sorsukról önállóan dönteni akaró egyénekre (D.O.)

Vigyázzon, minden billentyűleütését rögzíti és továbbküldi az új Windows

2014. október 07., kedd, 07:02

Szerző: hvg.hu

Címkék: keylogger; Windows 10; Nagy Testvér,diktatúra,gondolatszabadság,emberi jogok,inkvizíció,jövősokk,

Kinyomtatom Elküldöm

Twitter

 

Szokatlan, kémprogramokat idéző módon gyűjthet adatokat felhasználóiról a Windows 10 már kipróbálható verziója.

Ha megnyit egy fájlt, információkat gyűjthetünk magáról a fájlról, a megnyitására használt programról, valamint a megnyitáshoz szükséges időről is – figyelmezteti a múlt héten bemutatott Windows 10 technikai előzetesét telepítő felhasználókat a Microsoft. A nagyjából soha, senki által el nem olvasott – az Inquirer által viszont átnézett – felhasználási feltételek között azonban még furcsább kitétel is szerepel. A vállalat kijelenti, a telepítéssel engedélyt adunk neki, hogy figyelje számítógépünk billentyűzetét, az azon beírt szöveget pedig a gépről továbbítsa szervereire. (Vagy bárhová, igény szerint! D.O.)

Kép forrása: https://www.google.hu/search?q=orb%C3%A1n+p%C3%A1pa&biw=1366&bih=633&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6FQ2VN7LOYiCzAOe5YDICQ&ved=0CEUQsAQ 

A fájlok és a billentyűleütések megfigyelése okaként a cég a Windows továbbfejlesztését nevezi meg: az előbbivel a fájlkezelés gyorsaságán, utóbbival pedig a szövegbevitelkor hasznos automatikus kiegészítés funkción szeretnének javítani. Ezzel együtt viszont adatvédelmi szempontból legalábbis szokatlan az információszerzés ilyen módja, főleg annak fényében, hogy a Windows 10 ingyen letölthető próbaverziója a fenti adatok mellett a felhasználót egyértelműen azonosító adatokat is gyűjti: név, emailcím, érdeklődési kör, használt eszköz, programok és csatlakozott hálózatok.

Forrás: http://hvg.hu/tudomany/20141007_vigyazzon_minden_billentyuleuteset_rogzit#utm_source=hvg_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2014_10_08&type-id=HvgWeekly&user-id=BCD9E2BC&utm_content=normal

HVG.hu

2014. október 5., vasárnap

Galilei bűne: “az átváltozást” nem hiszem.

 

Újabb dokumentumok kerültek elő a Vatikán archívumából, amelyek azt bizonyítják, hogy 1628-ban Galileo Galileit nem csillagászati felfedezése miatt kezdte üldözni az inkvizíció. William R. Sheaprofesszor, a párizsi természettörténeti akadémia elnöke szerint a csillagászt azzal, vádolták Képtalálat a következőre: „galilei”meg, hogy veszélyt jelent a hitre.

Firenzében egy Galileinek szentelt kollokviumon jelentette be William R. Shea professzor, a párizsi természettörténeti akadémia elnöke az ezzel kapcsolatos, eddig ismeretlen dokumentum felfedezését. Mairano Artigas spanyol filozófus a vatikáni archívumban, a tiltott könyvek jegyzékének lapjai között bukkant rá egy kettőbe hajtott papírra, amelyre a Szent Hivatal egy anonim alkalmazottja fogalmazott meg egy vádiratot. Ez azzal vádolja a tudóst, hogy "kételkedik az Eukarisztiában". A bizonyíték az 1623-ban írt Értekező második kötetében van megfogalmazva - szól az írás - és egyértelműen kiderül belőle, hogy szerzője, Galileo Galilei egyetért az atomista elmélettel és tagadja, hogy a kenyér és bor Krisztus testévé változhat. 

(képek a Wikipédiából)

William R. Shea, aki Artigasszal együtt tanulmányozta a dokumentumot, elmondta, hogy a szövegéből is megtudható: a vádat megvitatta az inkvizítorok kollégiuma, majd Francesco Barberini bíboros, VIII. Orbán pápa unokaöccse véleményezése alapján archiválták. A dolog érdekessége, hogy Galilei az Értekezőt éppen VIII. Orbánnak ajánlotta. A pápa ugyanis nyílt, felvilágosult szellemű vitapartnere volt az 1633-as perek előtt. Ellenmondásnak tűnhet - magyarázta Shea professzor - hogy a szentségtörésnek számító nézete miatt nem érte vád Galileit, viszont elmélete az égitestek mozgásáról alapja lett üldöztetésének. Nézete szerint a tudóst azért nem üldözték az Eukarisztiával kapcsolatos gondolatai miatt, mert nem volt sem filozófus, sem teológus, szavainak e témában nem lehetett súlya.

Viszont a Nap és a Föld viszonyáról szóló elmélet azt a tekintélyelvet tépázta meg, amire a középkori politikai és társadalmi rend alapult, és amelynek az egyház egyik tartópillére volt. A Szent Hivatal megértette, milyen destabilizáló hatása lehetne "az égi forradalomnak".

(gnl)

Forrás: http://irisz.sulinet.hu/panorama/nagyvilag/galilei.htm

Az IMSS  kép forrása: http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/matematika/speckoll/2001/galilei/

2014. szeptember 26., péntek

“Akinek van füle a hallásra…” (Jelenések 13,9)

Minden időkben voltak, akiket a bibliai jövendölések aktuális jelentése, a titokzatosnak tűnő igék megfejtései nem hagytak nyugodni. Anno a XVI: században már – alig hogy a könyvnyomtatás lehetővé tette a biblia népi nyelveken való olvasását – a két leginkább izgalmas és titokzatosságokkal teli könyv – a Dániel és a Jelenések könyve – a megfejtések kereszttűzébe került. Azonban a jelképek megfejtése akkor lehetséges hitelesen, ha azokat az egész biblia összes igehelyénél, ahol a  kérdéses szöveg előfordul, áttekintjük. A protestáns bibliamagyarázati alapelv: igét – igével.

Könnyű dolgunk van például a VIZEK jelentésével. Elég, ha a mi Petőfinket olvassuk: “Föltámadott a tenger, a népek tengere.” Petőfinek volt füle e hallásra és megértette a VIZEK jelentését. Biztosan olvasta Dániel könyvében:

“…és ímé, az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren;
  3. És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól…” (Dániel 7.2.) Ezzel már meg is van az egyik kérdésre válasz: a Jelenések “nagy paráznája” “sok vizen ül”. Ebből a vízből,(Jel,17) a nagy tengerből,(Dán.7) emelkedtek ki az állatokkal jelképezett hatalmak egymás után. Itt, a vizeken ül egy ASSZONY, akivel “a föld királyai összeszűrték a levet”.Egészen a részegségig bezárólag.

ÁLLATOK: hatalmak, vallási,politikai,berendezkedések,”királyok”.

ASSZONY, azaz a bibliai próféciák nyelvén EGYHÁZ.  Kétféle megjelenés olvasható az asszonyról: van tiszta asszony = egyház (fehér ruhában) és van parázna asszony (bíbor, skarlát ruhában). Ez az asszony képes volt olyan hatással lenni a népekre, hogy megrészegedtek a hamis tanítások borával.

 Jelenések 17:15 És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

17,1. És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
  2. A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának
borával megrészegedtek a föld lakosai.
  3. És lélekben elvitt engem egy pusztába és
láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
  4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,

Jelenések 17,9.A hét fej hét hegyet jelent, ezeken ül az asszony.

Tippelhetünk, vajon melyik az a város, amelyiket hét hegyre építették? Néhány dombot kezdésnek felsorolok: Aventinus,Palatinus, Caelius,Esquilinus,Vaticanus…Lehet folytatni és máris helyben vagyunk. Az “Örök városban” .

“A földrajztudós Sztrabón a Caeliust és az Aventinust
nevezte hegynek (orosz); a halikarnasszoszi Dionüsziosz a Palatinust és a Caeliust; a 3. századi Cassius Dio pedig a Palatinust és a Capitolinust. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy az ókorban egyedül Rómát nevezték „hét dombú”vagy „hét hegyű” városnak (gör.: heptalophosz, lat.: septimontius);…”(Grüll Tibor történész)

  Jelenések 17:18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.

Kérdések merülnek föl, vagy azonosítottuk a jelképeket? Ennyi bevezető után egy mai hír: a pápa tekintélyét ma már senki sem kérdőjelezi meg, amikor az egész világ, összes országának lakói, szinte egységesen kiállnak “Öszentsége”, mint az egyetlen olyan személy mellett, aki egyedül lenne képes a világ minden vallási tömörülését egybefogni,uralni.Ne felejtsük el, hogy Ő nem egyetlen vallás, vagy hitvilág képviselője, csupán EGY ember, hanem a katolicizmus világot áthálózó mammutgépezetének a látható feje. Így érthető a megdöbbenésem, amikor ezt a cikket olvastam mai postámban (2014 09 26) Mintha a prófétai ige szavait másolták volna le. “És csodálván, az egész föld követé…”


Simon Peresz a pápa kívánatos szerepéről

Két hónappal azután, hogy Izrael kilencedik elnökeként befejezte szolgálatát, a 91 éves Simon Peresz nehéz útkészítést vállalt fel a Vatikán számára

Simon Peresz, Izrael egyik napjainkbeli pátriárkája, örökséget kíván hagyni. A legtöbben ez alatt emlékműveket, emlékiratokat és pénzt értenek. Peresz célja a világbéke. És ő úgy tartja, hogy Ferenc pápa - akit ő „Szent Atyának” nevez - fogja ezt kimunkálni,. A Vatikán szóvivői ezzel egyetértenek, csakúgy, mint Olaszország iszlám ügyekért felelős megbízottja, aki „teljességgel egyetért”.

Két hónappal azután, hogy Izrael kilencedik elnökeként befejezte szolgálatát, Simon Peresz rögös utat egyengetett a Vatikán számára.

2014. szept. 04-én figyelemreméltó háromnegyedórás találkozóra kapott lehetőséget a Katolikus Egyház főpásztorával, akiről Peresz azt tartja, hogy nagyobb hatalma van, mint az ENSZ békét támogató erőinek.

image

Peresz szerint az a baj, hogy „a múltban, a legtöbb háború mozgatórugója a nemzeti identitás volt. Mostanság azonban a háborúkat a vallás nevében vívják.”

A katolikus Famiglia Cristiana (A keresztény család) c. lapnak adott exkluzív interjú során Peresz elárulta a terveit: „Lehetséges, hogy a történelem során először fordul elő, hogy a Szent Atya olyan vezető, akit nem csupán sok ember tisztel, hanem különböző vallások és azok vezetői is.”

“Tény,” - teszi helyre Peresz – „ hogy talán ő az egyetlen igazán tiszteletben álló vezető napjaink világában.”

Noha Ferenc tartózkodott attól, hogy a Peresz által mondott értékelésre reagáljon, e hallgatás annak elfogadását jelenti. Azt is lehetővé teszi ez, hogy Peresz alap-elgondolását a nagyvilág közvéleménye mérhesse le.

“Az Egyesült Nemzetek Szervezete „(ENSZ) csillaga leáldozóban van.” – mondta ki véleményét Peresz. „Amire szükségünk van, az nem más, mint egy Egyesült Vallások szervezete (organization of United Religions), egy Vallások Egységbe Szervezett Nemzetei (United Nations of religions - szó szerint talán így adható vissza)

Így folytatta: “Ez lesz a legjobb útja annak, hogy harcolni tudjunk azon terroristák ellen, akik a hit nevében gyilkolnak.”

Ennek megfelelően, „létre kellene hozni az Egyesült Vallások Szervezetének Alapszabályát , csakúgy, ahogyan az ENSZ-nek is létezik ilyen okirata. Ezt javasoltam a pápának.”

A (fent említett) „Famiglia Cristiana”, c. olasz magazin helyettes szerkesztőjének, Fulvio Scaglione-nak a kérdése így hangzott: “Úgy tekintené a pápát, mint az Egyesült Vallások Szervezetének vezetőjét?” – Igen, hangzott Peresz válasza. És nemcsak azért, mert Ferenc világszerte tiszteletben álló vezető. Azért is ő a legjobb választás, mert a világnak „kétségbe nem vonható erkölcsi tekintélyre van szüksége, aki hangosan és nyíltan szól: „Nem, Isten ezt, vagy azt nem akarja és nem fogja megengedni. Isten nevében harcolnunk kell a kizsákmányolás ellen.”

Scaglione nem kísértette meg Pereszt azzal a kérdéssel, amit nagyon meg lehetett volna kérdezni: Ha Isten nevével való visszaélést Isten nevében helytelenítik, akkor nem lehet ez is helytelen vagy nem válhat ebből is visszaélés?A Peresz és Ferenc közt történt találkozóról nincs nyilvános feljegyzés. Azonban van jó pár Ferenchez közel álló ember, akiknek sok mondanivalója van erről. Mindannyian óvatos véleménnyel voltak egy intézményesített Egyesült Vallások Szervezetét illetően.

Nem utasították el, de arra vigyáztak, hogy ne szentesítsék.

A találkozó vatikáni szóvivője Frederico Lombardi, aki jezsuita pap. A pápa odafigyelt Peresz-re, azonban „személyes elkötelezettséget nem vállalt.” Arra is emlékeztette Peres-zt, hogy a Vatikánnak már van két „megfelelő” hivatala vallásközi kezdeményezések céljára.

Andrea Riccardi, a Sant’Egidio nevű nemzetközi, katolikus, laikusokból álló közösség alapítója az ökumenizmusnak elkötelezett ember. Dicsérte Peresz-t, mivel „oly nagy hangsúlyt fektetett a lelki dimenziókra, az összes vallások közti találkozásra. Riccardi ugyanakkor figyelmeztetett egy ilyen ENSZ-szerű vallási szervezet létrehozása ellen és azt mondta, hogy „nehéz volna látni az ilyen (vallások közti) találkozóknak az intézményesítését.”

Katolikus szóvivők: óvatosak voltak Peresz szervezeti javaslatát illetően, azonban egyértelműn támogatták, ahogyan Peresz értékelte a pápájukat. Riccardi is azon a véleményen volt, hogy Ferenc erős erkölcsi vezetéssel rendelkezik, amit az emberi család egységének szolgálatában folytatni kell.

Az ENSZ vatikáni képviselője, Silvano Maria Tomasi, kitörő örömmel üdvözölte azt, ahogyan Peresz Ferencet látja: nem csupán a Katolikus Egyház vezetőjét, hanem napjaink világának összes vallása szimbólumát. Ez, „a történelemben jelentős fordulópont”.

Az olaszországi iszlám szóvivőnek minden tetszett, amit Peresz mondott. Ő egy jó kiállású, önmagát jól kifejezni képes, stílusában nyugati ember, név szerint Yahya Pallavicini, a milánói al-Wahid mecset imámja és az Olaszországi Iszlám Hívő Közösség alelnöke, amely közösség nagyon a szívén viseli a keresztények és a zsidók közötti viszonyt.

Pallavicini úgy dicsérte Peresz-t, mint aki különösen ihletett, és a zsidó hitet és a politikai tapasztalatot ötvözi. Teljes mértékben egyetértek a pápával kapcsolatos javaslatával.

Tény – folytatta – hogy Ferenc pápa lehet a leginkább mértékadó képviselője a világ lelkileg érzékeny vezetőinek. Sokat tanulhatok tőle én is, mint mohamedán ember.

Ha a Vatikán egyik célja az volt, hogy világméretű reakciókkal mérje le Peresz javaslatát, akkor azt lehet mondani, hogy az eddigi válaszok mérsékelt érdeklődést jelentettek. Az Olaszországon kívül a sajtó fő sodra alig emlékezett meg e találkozóról. Akik hírt adtak róla inkább emberi érdeklődésre számot tartó történetnek, mintsem nagy fontosságú hírnek tartották.

Akadnak itt-ott szószéken és a virtuális térben olyan hangok, akik vészt jeleznek, azonban az internet statisztika arra utal, hogy nagyon kevesen vannak, akik odafigyeltek.

Ha Peresz javaslata a pápát illetően erőre kap, akkor a világ három egyistenhívő vallásának képviselői ösztönzésére globális vallási unió jön létre, mely megnyilvánulásait egyharmadrész Judaista-, egyharmadrész keresztény- és egyharmadrész iszlám szempontokból alakítja ki. Ami pedig nyilvánvaló, a hét hegyen álló Róma fogja vezetni.

The author is the Middle East correspondent and Jerusalem Bureau Chief for IRN-USA Network News. Follow him on Twitter @BrianSchrauger. Originally published at BridgesForPeace.com.

http://www.jpost.com/Opinion/Peres-the-pope-and-a-plan-for-world-peace-374893

2014. szeptember 24., szerda

A többség diktatúrája…..

Alapvető fogalmak , amiknek jelentésével jó tisztában lenni: DEMOKRÁCIA – TÖBBSÉG –KISEBBSÉG – KERESZTÉNY.

Demokrácia: “…népuralom. Alapelve, hogy a társadalom tagjai közötti minden nemű hatalmi kapcsolat azokban gyökerezik, akik engedelmeskednek és nem azokban, akik parancsolnak.” (Politikapédia)

A demokrácia eredeti értelemben a nép (démosz) uralma az egyeduralommal (monarchia vagy türannisz) illetve a kisebbségi uralommal (arisztokrácia vagy oligarchia) szemben.[2](Magyar Nagylexikon 6. kötet 467.oldal)  (Wikipédia)

“….a többség használhatja ezt a hatalmat arra, hogy időről időre törvényeket hozzon a közösség számára…”(Locke 1660)(Wikipédia)

a szociáldemokrácia és a kereszténydemokrácia, (lásd Wikipédia)

További fogalom értelmezése: KERESZTÉNY “….a Názáreti Jézus Júdeában hirdetni kezdte tanait. A szeretetre épülő tanítása részben beilleszkedett a zsidó vallás ószövetségi kereteibe, de sok tekintetben forradalmasította és túllépte azt.” (Wikipédia)

Fenti alapvető fontosságú fogalmak tisztázása után a lényeget emeljük ki részletesebben egy mai Kereszténydemokrata politikus nyilatkozatából: idézet forrása: http://hvg.hu/itthon/20140923_A_tobbseg_diktaturaja__Rubovszkyt_vissza/

“A független képviselő keddi közleményében arra hivatkozik, hogy a KDNP-s politikus a bizottság hétfői ülése után – amelyen meghallgatták és támogatták az alkotmánybíró-jelölteket –, az ATV-nek adott nyilatkozatában azt mondta: a demokrácia "a többség diktatúrája a kisebbség fölött".

TÖBBSÉG – KISEBBSÉG: Egyszerű matematika, számokkal bűvészkedés, illetve összevetni egymással arányokat. Például az arctalan tömegekben  létező látens – vagy nyíltan képviselt -  nézetek, (vallások, pártállások,…) számszerűsíthető hányadát.

Kérdések özöne kívánkozik erre reagálva:

1./erre a Rubovszky nyilatkozatban kinyilvánított hatalomgyakorlási elvre, -gyakorlatra - szavazott a hazai választópolgárok kb 53 %-a, létrehozva egy 2/3-os relatív többséget?

2./Ez a “többség” alapvető hivatkozásaiban KERESZTÉNY eszmét vall, illetve  hirdet (lásd körmenetek,egyházi ünnepDSC00962ek,nyilatkozatok…)

3./ Rubovszky érti-e, amit mond, vagy csupán “Keresztény…” elnevezésű pártja tagjaként népvakításra használja a Názáreti Jézus tanításait, életének példáit, küldetését…?

Nézzünk a Rubovszky – féle “elszólás” mögé egy régebbi bejegyzés segítségével:

http://adogaras.blogspot.hu/2012/03/katolikus-egyhaz-landzsaja.html

“Ez viszont már nem kérdés, ez már tény. Rengeteg jele van, hogy a jobboldal a fundamentalizmus irányába halad. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke már korábban hangoztatta: pártja a katolikus egyház lándzsája kíván lenni. Kezdeményezték, hogy a keresztény elvek kerüljenek bele a magyar alkotmányba, és legyen mindenkinek munkaszünet a keresztények pihenőnapja, a vasárnap. Ezek szimbolikus üzenetek. Azt jelzik: a jobboldal megkérdőjelezi a világnézetileg semleges állam alkotmányos jogrendjét. Sajnos a magyar társadalom még nem méri fel ennek a veszélyét. Ha egy jobboldali hatalomváltás után az egyházak a törvényhozásban is szerepet kapnának, elvileg mindenki számára általános normatívává lehetne tenni – mondjuk – a katolikus értékek betartását. Akár másodrendű állampolgárokká válhatnának mindazok, akik nem tartoznak az „igazi, keresztény magyarok” közé. (lásd Iványi G.és egyháza)………………”

“Egy morális-etikai abszolútummal nem lehet vitatkozni, nem lehet attól eltérően vélekedni, s ha valaki ezt mégis megteszi, az csak az „ördögtől való lehet”. Ám ez a mentalitás magát a demokráciát kérdőjelezi meg. Annak ugyanis épp az a lényege: a hatalom kritizálható.”

A Katolikus Egyház tehát nem vallja ténylegesen az ál­lam és az egyház szétválasztásának elvét.

Konkluzió a KDNP idős politikusának fent idézett kijelentéséhez (“a demokrácia "a többség diktatúrája a kisebbség fölött"). Többszörösen is jaj – lenne – ha ez a kiszólás törvényi háttérrel is meg lenne támogatva, azon kívül, hogy az alkotmány jelenlegi pótlékának (Alaptörvény) a preambulumába máris befoglaltatott a katolikus egyház tényleges uralma (egyelőre a vallásos) kisebbség(ek) fölött. Jaj (lenne) a lelkiismereti szabadságnak, ha a többségre lenne bízva annak eldöntése, hogy ki, mit gondolhat, élhet,gyülekezhet, hirdethet…arról, hogy mi a véleménye, hite, életének alapjait képező bibliai igékről, Jézus szavairól. Vissza a középkorba? Ezt jelentené a KDNP “lándzsája? Az állam és az egyház szétválasztása helyébe az állam és az egyházak együttműködése lenne az irány? Hát semmit sem tanultunk a történelemből?

DSC01213

Mi jót hozott az egyéneknek amikor az EGYHÁZ (természetesen ez alatt a R.Kat. Egyház értendő) rátelepedett a társadalom minden szegmensére? Gondolatrendőrséget, inkvizíciót,máglyákat, börtönt,Galilei-pert,Giordano Brúnó, Husz János, – és sokak -  borzalmas kínhalálát. Ezt tartalmazza a TÖBBSÉG uralma a  kisebbség fölött.

beolvasás0038