Jezsuita pápa

 


Az új pápa – Ferenc - az első jezsuita pápa a történelemben. Ráadásul Argentínából. Aki egy kicsit is ismeri a történelmet,


tisztában van azzal, hogy Argentína volt a legnagyobb fellegvára - Európán kívül - a nácizmusnak,


úgy a második világháborúban, mint utána is. Valamint az elmenekült nácik legnagyobb menedékhelye, akiket a


Katolikus egyház segített útlevéllel és egyéb módon.


A jezsuiták számítanak a 'római Egyház hadtestének'. Alapítója, az okkultizmussal foglalkozó Loyolai Ignác,


a hírhedt "Lelki gyakorlatok" írója, melynek alkalmazása során transzba esnek és - ahogy a beavatottak vélik -


"az illetőt megszállják a démonok".


Ebben az állapotban készek megtenni a legnagyobb gazságokat, melyekre példa a középkori inkvizíció és


a második világháborúban a Horvátországi (NDH) egyház tettei.


Emlékeztetőül: A jezsuita rendet "generális" vezeti – aki "fekete pápa" néven ismert.
Talán az előző pápának azért kellett visszavonulnia, mert túl "puha/engedékeny" volt? Vagy talán éppen a jezsuita “héják” kényszerítették, azért, hogy a pápai trónra a saját emberüket helyezzék, aki "végre leszámol a világ összes eretnekével" az inkvizíció új tűzében? Majd meglátjuk.
Sok befolyásos ember állította, hogy a világ eseményeit nagyon sok esetben a jezsuita rend irányította. Nézzünk néhány vélekedést erről az állításról:
John Adams (1735-1826 az USA második elnöke): clip_image001
"Az én általam írt jezsuita történelem nem részletes historizálás, de mögötte megkérdőjelezhetetlen tekintélyek állnak. Ez a történelem nagyon jellegzetes és egyben szörnyű. A rend újraszervezése 1814-ben VII. Pius pápa részéről, valójában a sötétség, könyörtelenség, despotizmus és a halál felé vezető út  lépései voltak. Ha valaki megérdemli az örök kárhozatot, már itt a földön, de azon túl is, akkor ezek az 'Loyolai Ignác’ társaság tagjai."
Marki Lafayette (1757-1834; francia államfő és generális. Az amerikai kontinentális hadseregben szolgált a szabadságharc idején, John Washington generális vezetése alatt).
clip_image002
"Szerintem ha valaki megkísérli hazánk (USA) szabadságát megtámadni, akkor ezt a Római Katolikus Egyház a jezsuita papok intrikái segítségével teszi, mert ők a legtehetségesebb és legveszélyesebb ellenségei az összes egyéni  és vallásszabadságnak. Ők voltak, akik a legtöbb háborút kirobbantották Európában."
 
Abraham Lincoln (1809-1865; az USA 16. elnöke):    "Ez a háború ( polgárháború 1861-1865 ) sem tört volna ki, a jezsuita papok nagy befolyása nélkül."clip_image004
Samuel Morse (1791-1872; a távíró amerikai feltalálója és a "Külső összeesküvés az USA szabadsága ellen" című könyv írója):   "Jezsuiták.....olyan ez a titkos társaság - mint a massoni rend - azzal, hogy ezek még rosszabbak és gonoszabbak.clip_image005"

Edmond Paris ( a "Jezsuiták titkos története" könyv írója ): clip_image007

" A nyilvánosság majdnem teljesen tudatlan a Vatikán szerepéről és a jezsuitákról a múlt idők két világháborúit illetően. Ezt részben a Vatikán gigantikus financiális hatalmával tudjuk magyarázni, mely alapján sok téren megkaparintották a tejhatalmat, különösen az utolsó háború óta.

R.V. Thompson ( az amerikai hadiflotta volt államtitkára ):
"A jezsuiták a legnagyobb ellenségei a polgári- és vallásszabadságnak"
Bonaparte Napóleon  (1769-1821; francia császár): clip_image008
"A jezsuita rend katonai szervezet, nem templomi rend. Az ő vezetőjük egy hadsereg generálisa, és nem egy kolostor egyszerű vénje-vezetője. Ennek a szervezetnek az a célja, hogy hatalomhoz jusson. A szó azon értelmében, hogy abszolút teljhatalmat, univerzális hatalmat, olyan hatalmat szerezzen, mely az egész világot fogja felügyelni. Ezt a világot egy ember fogja irányítani: a Fekete pápa, a jezsuita főgenerális. Ez a “jezsuitizmus” a legrosszabb a despotizmusok közül, ugyanakkor a legnagyobb csalás az összes csalások közül......"
Fjodor Dosztojevszkij (1882-1881;  orosz író) clip_image010
"A jezsuiták..... egyszerűen mondva egy katonaság, mely segíti Rómát abban, hogy hatalmat szerezzen az egész világ felett, melyen az elkövetkező időben uralkodna maga a római pápa, mint egy császár... Ez az ő végcéljuk.... Ez egyszerűen csak a hatalom utáni vágy, a piszkos evilági gazdaság halmozása és dominanciája; az összes embernek az ő rabjaikká kellene válniuk, csak ezért harcolnak. Ők talán még Istenben sem hisznek."
Robert Jefferson Breckinridge (1800-1871; politikus és pap): clip_image012
"A Jézus társaság, (azaz a jezsuiták)  az emberiség ellensége. A világ összes népének össze kellene fogni az ellenük vívott harcban.... mert vagy ők semmisülnek meg teljesen, vagy az emberiség teljes romlása, illetve  degenerációja fog bekövetkezni."


James Parton (amerikai történész): clip_image014

“Ha követjük a massoni hierarchiát, az összes renden keresztül, míg el nem érünk a fő nagy-mesterhez és a világ legnagyobb massonjához, felfedezhető, hogy ez a borzasztó személyiség tulajdonképpen, nem más mint a Jézus Társaságnak a vezetője."
 
F. Tupper Soussy ( a "Gonoszság uralkodói" könyv szerzője):
".... a római inkvizíciót... már 1572-es évek óta a jezsuiták vezették."
XIV. Kelemen pápa (aki "véglegesen" megszüntette a jezsuita rendet 1773-ban):
".. tudtam, hogy ők (jezsuiták) fognak megmérgezni, de nem számítottam arra, hogy ezt ilyen lassan és kegyetlenül fogják megtenni." (1774)
M. F. Kuzak (volt apáca, a "Fekete pápa"könyv írója):
A római egyház köreiben köztudott volt, hogy a “fekete pápa” kifejezést minden időkben a jezsuita generálisra értették, mert ő fekete ruhát visel, ellentétben a pápával, aki fehérbe öltözik. Azok a római katolikusok - kiknek száma nem csekély - akik nem szimpatizálnak a jezsuitákkal, azt állítják, hogy a fekete pápa ellenőrzi a fehér pápát... függetlenül attól, hogy az előbbi (fekete pápa) engedelmességet köteles kinyilvánítani a másiknak." (1896)
"...a jezsuita rend az egyetlen rend a római egyházban... amely a ('fehér') pápa zászlaja alatt tevékenykedik, de mégis egyes országokból elzavarták, mert beleavatkoztak a politikai életbe. Ezért logikus azt feltételezni, hogy fő célja ennek a társaságnak (Jézus társaság, azaz jezsuiták), hogy politikai hatalomhoz jusson."(1896)
Jeremie J. Krauli (az Ír római katolikus egyház volt papja; „Romanizmus: Fenyegetés a népnek“ c. könyv szerzője:
"A (jezsuita) generális a legsötétebb embere ennek a csendes hadseregnek, aki csendben gondolja, teszi, mint egy passzív eszköz a saját elgondolásait. Egész életük egy célt szolgál - a (jezsuita) rend előmenetele, melyhez kötődnek."(1912)
Friedrich von Hardenberg (német filozófus): clip_image016

"A világtörténelemben nem volt még egy ilyen Társaság (jezsuiták rendje). Még a régi római szenátusnak sem volt ilyen tiszta terve arra vonatkozóan, miként uralják a világot."(1800)
Brigádgeneralis Thomas M. Harisson:
"A római katolikus egyház hierarchikus szervezete/felépítése megfelel a katonai önkényuralomnak, mely felett látszólagosan a pápa uralkodik, de valójában a Fekete pápa (jezsuita generális) a vezető. Tehát a Fekete pápa a jezsuita rend vezetője. Generálisnak is hívják. Ő nem csak a rendet vezeti, hanem ellenőrzi a (római) egyház  általános politikáját. Ő áll a trónon, a hierarchia tetején. Az egész gépezetben nagyon szigorú katonai szabályzat és fegyelem uralkodik. Minden amit tesznek, gondolnak, terveznek és kiviteleznek a legfelsőbb szintről jön. Itt nincs egyedi gondolat vagy akció, mindenki a főhatalom alá van rendelve. Legfontosabb kötelessége minden egyes papnak a a feletteseknek való..."magától értetődő és feltétel nélküli engedelmesség”.
Adolf Hitler (1889-1945;náci vezér és Németország kancellárja 1933-1945):
"Legtöbbet a jezsuitáktól tanultam, mint ahogy tudom, Lenin is. A világ sosem ismert még egy ilyen fenséges hierarchikus struktúrát, mint amilyen a Római katolikus egyházé. Vannak dolgok amit egyszerűen átvettem a jezsuita rendtől és bevittem a (náci) pártomba."
.... Heinrich Himmlerre (az SS osztagok vezére) úgy tekintek, mint a mi  Loyolai Ignácunkra (a jezsuita rend megalapítójára)."
Lord Palmerston: clip_image018
"A jezsuiták jelenléte egy országban, akár katolikus, akár protestáns, növeli a lehetőségeket a társadalmi forrongásokra."
Forrás: Jovan Vukiċ - Vestinet.rs 14.03.2013.
(Fordította:Mendrei János)
Ajánlott további irodalom:
· Egy volt jezsuita vallomása, Dr Alberto Rivera
· A jezsuiták titkos történelme, Edmon Paris


Címkék: ,