Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr Jean Zürcher:
Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak
Bevezetés
Világunk valahányszor válságon megy keresztül - mint az ko­runkban is tapasztalható -, a hívő emberek természetes mó­don fordulnak a prófétai szó felé, hogy abból az események történelmi jelentését „megfejtsék". Bizonyára ez a magyará­zata annak, hogy a keresztények ma megújult érdeklődéssel fordulnak a Jelenések könyve, mint par excellence (valódi, igazi) prófétai könyv felé.
Bár, az Úr kifejezetten kéri Jánost: „Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit!" (22:10), a múltban éppen a teoló­gusok állították, hogy a Jelenések könyve lepecsételt könyv.
Legtöbbször még azok is, akik isteni és ihletett könyvnek tart­ják, úgy néznek rá, mint valami titokzatos könyvre, amelyben „épp annyi a misztikum, mint a szó", amint azt már Szent Je­romos, a Vulgata fordítója is állította.
Ezért nem meglepő, ha a keresztények hátat fordítottak álta­lában a prófétai kijelentéseknek, és különösen a Jelenések könyve próféciáinak, hiszen az ő szemükben annak titkai megmagyarázhatatlanok voltak. Ez a felfogás egyébként jól tükrö­zi azt a szemléletet, amit a ma embere magának az „apokalip­szis" szónak tulajdonít. Ma szívesen beszélünk apokaliptikus korról egy különleges, szokatlan, katasztrofális eseményekkel terhelt időszak jellemzéseként. Egyes nyelvekben, pl. a franci­ában is, gyakran használják ezt a szót a nehezen érthető vagy a homályos stílus jellemzésére, pedig éppen az ellenkezőjét, kinyilatkoztatást jelent.
Senki sem tagadja, hogy a Jelenések könyvében vannak titok­zatos dolgok. De vajon miért vannak?
-------------------
Kedves barátom/látogatóm! 
A bejegyzés átköltözött a www.denesotto.hu honlapra, amit lassan-lassan fel fogok tölteni minden olyan eddigi és újabb blogbejegyzéssel, amit egy sokkal rendezettebb és áttekinthetőbb felületen láthatnak T. olvasóim. Köszönöm, ha továbbra is aktív kapcsolatban maradunk! Köszönettel fogadok kritikákat,véleményeket,segítséget! 

Szeretettel üdvözli: Dénes Ottó Címkék: