Újból: Chomsky 10 parancsolata

Ma ismételten átolvastam a Chomsky nevéhez kötött 10 parancsolatot.

http://www.tudasfaja.com/a-hivatalos-agymosas-tiz-pontban/


Ha eljátszanék a gondolattal és áttételezném ezt az általam eléggé  ismert területre, a vallások/egyházak titokzatosan, kevéssé nyilvánosan kezelt belső életére, csak egyet kívánok utódaimnak, az egész emberiségnek: Isten óvjon mindenkit attól, hogy valaha ez a (rém) látás az által nyerjen egy - ma még-  merőben hihetetlen új jelentéstartalmat, hogy azok veszik át a testek/lelkek fölötti uralmat, akik eddig azt csak a templomokban/imaházakban tudták gyakorolni.
Az által, hogy azt az (állam) szervezetet, aminek egyetlen kötelessége lenne a a közrend fenntartása, a polgárok biztonsága, szóval a KÖZ életének a külső területe, a vallás/egyház maga alá gyűrje. Ami által ez az uralom kiszélesedve az egész társadalom minden szegmensére, áttevődik úgy a belső - tehát a lelki – mint a testi (mindennapi) szférára is.
Ez azonban "csak" akkor kerülhet megvalósításra, ha a két területet (Állam - Egyház) NEM élesen szétválasztva kezeljük. 


Kedves barátom/látogatóm! 
A bejegyzés átköltözött a www.denesotto.hu honlapra, amit lassan-lassan fel fogok tölteni minden olyan eddigi és újabb blogbejegyzéssel, amit egy sokkal rendezettebb és áttekinthetőbb felületen láthatnak T. olvasóim. Köszönöm, ha továbbra is aktív kapcsolatban maradunk! Köszönettel fogadok kritikákat,véleményeket,segítséget! 

Szeretettel üdvözli: Dénes Ottó 

Címkék: , , ,