Szív ujság 1927-ből (Következetlenség vasárnap ügyben)

Következetlenség (Szív c. újság XII. évfolyam 42. szám. 1927. június 18.)
A reformátusok nagygyűlésük alkalmával határozatot hoztak, amelyben kérik a kormányt, hogy a vasárnap teljes vallásos megülését jobban mozdítsa elő a polgári munkák fokozottabb eltiltásával.
Nem új ez a kívánság, mert mi katolikusok már igen sokszor követeltük ugyanezt a kormánytól. Ebben a követelésben most találkozunk Kálvin hite szerinti polgártársainkkal.
Nem tudjuk azonban megérteni, hogy a protestáns atyánkfiai hogyan mernek lelkesedni a vasárnapért? Hiszen szerintük csak az az igazi vallási igazság, amelyik a Szentírásban van benne és a hagyomány nem lehet döntő a vallás dolgaiban. A Szentírásban pedig az van, hogy a szombatot szenteljük meg, de sehol egyetlen betűt sem találhatunk arról, hogy a szombat helyett az Újszövetségben a vasárnapot kellene megülnünk. Ezt a kötelességünket egyedül a hagyományból tudjuk.
Onnét tudják a protestánsok is; de azt már nem tudják, hogy amikor a vasárnap mellett buzgólkodnak, tulajdonképp hitük legelső alaptételével kerülnek ellentétbe, mert olyat követelnek, ami a Szentírásban nincs meg.
De hát náluk egy kis köbeolvasás0162vetkezetlenség elcsúszik!

Tekintsünk el a cikk befejező mondatában lévő irónikus/cinikus felhangok elemzésétől. A mai ujságírói stílus sem sokkal különb néha.A lényeg a Reformátusokat kioktató nagy egyház, aki eléggé szókimondóan leírja, hogy a vasárnapi munkaszüneti/ünneplési buzgólkodás lényegében nem bibliai indíttatású és csak a HAGYOMÁNYOKKAL lehet "megmagyarázni" (?) 
A Genfi Cathédrale de Saint-Pierre székesegyház a XIII. században lett kész. A Kálvinista egyház 1536-ban bekebelezte és szabályaiknak megfelelően átalakította. A templom előtti téren áll egy kis oszlopon MÓZES szobra.Jobbkeze a TÍZPARANCSOLAT második parancsára mutat. Ez a szobrok-képek imádatát tiltja, amit a protestánsok komolyan vesznek.Ha a Mózesi ujjak egy kissé lejjebb mennének, egészen a NEGYEDIK parancsig, világossá tehetnék, hogy a három alapvető protestáns alapelv csak szavakban teljesült és mind a mai napig hiányosan tanítják híveiket.
Az alapelvek: Sola Fide - Solus Christus - Sola Scriptura.  (Egyedül a kegyelem - Egyedül Krisztus - Egyedül a szentírás )
Az Isteni parancsok az átírt/átmagyarázott szombat helyett az eredetivel lennének teljesek.Így az 1927-es cikkben leírt Katolikus szemrehányás jogosságához nem fér kétség.  Ami ma (2010) az újabb keletű vasárnapi lobbizás kapcsán szembetűnik, hogy a múltban sem nélkülözte az EGYHÁZ, az állam erős karjának támogatása iránti igényét. "mi katolikusok... követeltük... ". Felmerül egynéhány kérdés. Mi lenne a más vallásúakkal? Például az ortodox zsidókkal, a zsidókhoz hasonlóan szombatot ünneplőkkel,vagy a muszlimokkal (pénteki imanap !!) . Vagy mi lenne az ateistákkal, egyéb "hitetlenekkel" ?
Ha vasárnap kötelezően előírt "teljes vallásos a megülését..."a felsoroltak nem akarják elfogadni, mi lesz a sorsuk? A történelem néhány előképet feljegyzett e téren. Sort kerítek rá, hogy ezeket kitárgyaljuk, mintegy adalékképpen a mai -politikailag - felsrófolt vasárnapi váradalom kapcsán. Az 1927-es cikk kiemelései tőlem származnak, mint fontos, megtárgyalandó tételek (Dénes Ottó)

Címkék: