Apológia (hitvédelem). Felszólalás egy bloggertárs eltűnése(?) kapcsán.

 
Indoklás: a velem – hitbeli téren - ellentétes nézeteket valló hangokat is meghallom, bár “apológia” bloggerkollégám néha fájdalmasan lépegetett a (lelki) tyúkszememen. A nyílt beszéd nem bűn, sőt kívánatos lenne a mai, erősen elvtelen, mutyi-bratyi-megélhetési-sunyi-sanda… (egészítsétek ki) korban.A VÉLEMÉNY - nyilvánítási szabadságról kifejtett, és még kifejtendő nézeteimet alátámasztották az ehhez hasonló blogok, lapok, webfelületek létezései. Nagyon fájdalmas (lenne), ha félelemből, jövő iránti elkötelezettség, vagy a szabad gondolatokat mindig is lenyomó, eltipró HATALOM lába alóli kiszólás hiányából fakadóan egyre csak csökkenne a nyílt és bátor kritikai hang. Ez – lenne – a nemzetet “vezető” réteg(ek) valódi célja. A kukac életét “élő”, semmire nem GONDOLÓ (esetleg duplagondoló) zemberi réteg. Hitem szerint ez csakis a sátáni erőknek kedvez(ne).Az idők vége felé menve a szuverén emberi életteret egyre inkább a pária-pláza-mobil- diszkó-buli- “életmódra” berendezkedett, statisztikai számmá silányult,uniformizált, ember formájú tárgyak fogják benépesíteni.
Ebből a létformából csakis GONDOLKODÁSSAL  lehet(ne) kiemelkedni. Minden olyan meg és felszólalás, amivel a tucatlétformát (bocsi a szóképzésért),meg lehetne törni, a bamba, cigiző, kólaivó-bulizó lényeket valahogyan ki lehet(ne) zökkenteni az elsilányulás egyre meredekebben lejtő állapotából, hasznos lenne az egész emberiségnek, végső soron a hittel komolyan foglalkozó – vitázó(!!) – bloggereknek, vagy olvasóiknak.(Dénes Ottó)
---------------------------------------------------------
Egy részlet a GONDOLAT ÉS LELKIISMERETI  szabadság érdekében - apológia címén -  leírt szösszenetből. Aktuálpolitika és aktuálvallási téma. Ez van a sajtóban, ezzel vagyok – vagyunk -tele naponta.  Tehát a HITVÉDELMI  blogból egy részlet.
----------
Úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi politikai helyzet alapvetően fenyegeti a felekezetközi hitvédelem korrekt folytatását. Ennek az indokai:
Milyen politikai viszonyokat képzelek?
A jelenleg rajzolódó nem jó, de akkor milyen politikai viszonyokat képzelek, aminek a keretei között korrekt módon folytatható lenne az általam is művelt felekezetközi hitvédelem? Íme:
         Azaz mind a hárommal: 1./ imádkozni   2./ engedelmeskedni   3./ fizetni!!
Ez alól nincs kivétel. Az egyházak a középkor óta ebben érdekeltek,az akkori egyház ezt a nézetet sugallta, tehát a mai napig leányai is ezt művelik.(D.O.)

Címkék: