Fellebben a titok: az Opus Dei állhat a kormánypárt mögött


2011. június 17 Lampé Ágnes írása
Az egyházak beszervezése

Jakab Attila a nagy átrendeződésről

A számos nemzetközileg elismert kötetet jegyző vallástörténész a Fidesz egyházpolitikájáról szóló tanulmányában úgy véli: az egész társadalom életét befolyásoló egyezség született Magyarországon. Az állam a történelmi egyházakat anyagilag támogatja, cserébe elvárja, hogy legitimálják a hatalmát – és persze 2014-ben is választási győzelemhez segítsék a jelenlegi kormánypártot. LAMPÉ ÁGNES interjúja.
- Ön azt írja: az egyház a demokratikus országokban rég elveszítette társadalomformáló szerepét. Így lenne Magyarországon is?
– Magyarország szerintem már nem demokratikus, hanem autoriter társadalom. Minden a hatalomról és a pénzről szól, az emberek, az „alattvalók” pedig gyávák, mert az ezeréves szolgaság képmutatásra szoktatta őket. A mechanizmus egyszerű: az állam pénzzel támogat bizonyos egyházakat, ennek fejében elvárja, hogy azok legitimálják és támogassák a politikai hatalmát, konszolidálják a társadalmat, tompítsák a frusztrációkat és az elégedetlenséget.
- Ez a recept ma már aligha működőképes.
– Nagyon is az. Épp azért, mert szerintem a mienk nem demokratikus társadalom. Az értelmiség pedig nem a valóságban, hanem az önmaga által konstruált világban él, ideákat kerget, nem látja, mi történik valójában. Fogalma sincs arról, hogy például egy villanyszerelőnek sokkal fontosabb, hogy kenyeret adjon a családjának, mint a jogállam vagy a szólásszabadság eszméje.
- Ön elitváltásról és gazdasági polgárháborúról értekezik, „amelynek tétje az erőviszonyok tartós átrendezése, a társadalom hosszú távú, totális ellenőrzése”. Mit jelent mindez a mindennapokban?
– A hatalom lojális, megbízható káderekkel tölti fel az összes döntéshozói pozíciót. Úgy látom, hogy a párt első embere már szinte isteni vezér, az önkény megtestesítője, a hatalom forrása. Azt ugyan még nem mondták ki, hogy a hatalma Istentől származik, de egyre többen éreznek hasonlót.

Kovalovszky Dániel felvétele
- Nem véletlen, hogy Orbán a kormányprogramról szóló felszólalását ezzel zárta: „Soli Deo Gloria”, azaz egyedül Istené a dicsőség.
– A jobboldalt szakrális, vallási retorika hatja át. Ez egyfajta kódolt beszéd, amelyet a magyar liberális értelmiség nem ért, mert gőze sincs a kereszténység történetéről. Egy demokratikus jogállam miniszterelnöke húsvéti üzenetet küldött a néphez! Belegondolt ebbe valaki? Amelyben ráadásul átírta a keresztény dogmatikát, hiszen a Krisztusba mint Megváltóba vetett hit központi elem helyett újjászületésről beszélt.
- Aligha rejlett mindez a szavai mögött. És még mindig nem értem, hogyan lehet ezzel a retorikával „totálisan ellenőrizni a társadalmat”.
– A társadalmi és az üdvtörténeti sík összemosódik. Nézzük például az állam jóvoltából hamarosan történelmi egyházzá emelkedő Hit Gyülekezetét, amely szerint elsődleges feladat a sikeres földi életben felfedezni az üdvösségre való eleve elrendeltség jeleit. Ezért markáns náluk a kiválasztottság tudata, amit a gazdasági és társadalmi pozíció jelez. A szegénységet pedig elítélik. Úgy vélik, ők a felelősek a sorsukért, nem a torz társadalmi struktúrák, nem az egyenlőtlenség. Inkább az, hogy „nem akarnak dolgozni”, „alkalmatlanok”, „lusták”.
- Az új alaptörvény preambulumában az szerepel: „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” Mi ennek a jelentősége?

Magyar Kurír
Orbán Viktor és Szent Jobb
Ez nem más, mint az állam és az egyház összeolvasztásának deklarálása.
A nagyközönség a kereszténységen a katolicizmust érti, miközben a katolikus egyház I. Istvántól Kádár Jánoson át a mai napig nem a nemzet, hanem a mindenkori politikai hatalom oldalán állt. Mivel az egyház teológiailag csak semmitmondó üzeneteket képes megfogalmazni a társadalom számára, rájött: úgy tud rátelepedni az emberekre, ha ráteszi a kezét a szociális szolgáltatások teljes spektrumára, egészségügyre, betegellátásra, hajléktalan ellátásra, oktatásra, médiára.
- Szászfalvi László egyházügyi államtitkár nyilatkozta, hogy „a Gyurcsány-korszak egyházellenes és koncepciótlan politikájának vége”.
– Közhely. Bevett jobboldali toposz, hogy a komplett balliberális oldal egyház- és vallásellenes, a Gyurcsány-kormány pedig különösen az volt. Ha a katolikus egyháznak nincs pozitív mondanivalója, a legkönnyebb megoldás, ha áldozatként mutatja be magát. Nem versenyez a vallási piacon, hanem a hatalom segítségével kívánja maga alá gyűrni a társadalmat.
- Azt is írja: fundamentalista, valláserkölcsi konzorcium létrehozása zajlik a szemünk előtt. Megmagyarázná?
– Ebben a folyamatban nem a katolikus egyház, hanem a politikai szervezete, az amúgy gyakorlatilag nem létező párt, a KDNP vesz részt. Vezetői és tagjai a kereszténységet elsősorban a szexuál-etikával azonosítják. Szerintem mögöttük nem a katolikus püspöki konferencia, hanem inkább a katolikus egyház nemzetközi pasztorális intézménye, a feudális, patriarchális keresztény felfogást képviselő Opus Dei állhat. A szervezetnek erős regionális központja van Magyarországon. Alapfilozófiája szerint a társadalmat nem alulról kell evangelizálni, hanem felülről, a politika és az elit befolyásával. Ami patriarchális, tekintélytisztelő, a középkori szexuáletikára épülő erkölcsi rendet jelent. Orbánék a katolikusok, reformátusok, evangélikusok és a judaizmust képviselő Mazsihisz mellett – mivel az ortodoxok és az unitáriusok nem számítanak „történelminek” – valószínűleg a történelmi egyház rangjára emelik a Köves Slomó féle, 2004-ben alakult fundamentalista Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget és a Hit Gyülekezetét is. Így lesz teljes a kör. És a „történelmiek” kapják majd a pénzt és a támogatást. Azzal pedig, hogy a Hit Gyülekezete is belép a „konzorciumba”, az általa ellenőrzött média betagozódik a mainstreambe, és szállítja a felső középréteg azon szeletét, amelyet a KDNP képtelen volt elérni.
- Szép kis összeesküvés-elmélet arról, hogy középkori rend alakul a 21. századi Magyarországon.
– Nézze, minden hatalom működtetéséhez ideológia kell. A Fidesznek viszont többre volt szüksége, hiszen a nacionalizmus nem az. A fundamentalista valláserkölcs – a melegek elítélésével, az abortuszellenességgel, a patriarchális családmodellel és a többivel – kiválóan alkalmas erre a célra.
- Miből gondolja, hogy a társadalmon keresztülverhető ez az „új rend”?

Magyar Kurír
Máfi Gyula veszprémi érsek fogadja a miniszterelnököt
– A társadalom nyolcvan százaléka képtelen mit kezdeni olyan eszmékkel, mint szabadság, jogállam vagy jogegyenlőség. Csak az érdekli: legyen kenyér, virsli, esetleg egy üveg sör. Amúgy pedig sodródik. Emlékszik, Orbán hogyan fogta meg a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos kérdést? Nem azt mondta, hogy az emberek maguk döntsenek, visszalépnek-e az állami pénztárba, vagy sem, hanem hogy aki maradna, annak kell választania. Tudta, hogy a kilencven százalék nem tesz semmit, csak sodródik. Magyarország így nem a Nyugathoz, hanem a Kelethez tartozik. A gondolkodásunk észak-balkáni, bizánci struktúrájú, ahol a szó értéktelen, és mindennek az ellenkezője igaz. Persze fontos, hogy megőrizzük a jogállamiság látszatát, de ez nem lehet akadálya a politikai akarat megvalósításának. És mondok még valami erőset: az Orbán-rendszer gondolkodásmódját a nemzetiszocialista Carl Schmitt politikai teológiája határozza meg. Érdemes utánaolvasni! Lényege, hogy az erkölcsnek nincs köze se politikához, se joghoz, és minden jogszerűvé tehető. Végső cél a társadalom totális ellenőrzése. Ehhez kell az egyház, amelynek az a szerepe, hogy megdolgozza az embereket.
- Mi a végcél mindezzel?

– A Fidesz az egyházak segítségével terelné a szavazófülkébe az embereket, hogy 2014-ben megnyerje a választást.
Jakab Attila egyetemi tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán kezdte. 1990 és 1998 között a strasbourg-i Marc Bloch Egyetem Katolikus Teológia Karán tanult, és doktorátust (PhD) szerzett. 1998 és 2002 között a genfi egyetemen dolgozott. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. A Peter Lang berni kiadónál a „Christianismes anciens” (Ókereszténységek) sorozat társszerkesztője, a Genfi Nemzetközi Geopolitikai Tanulmányi Központ tudományos munkatársa.
Címkék: történelmi egyházak Fidesz KDNP
Hozzászólások: 14 db168óra online


laszlo01
2011-06-17 18:10:11   #14
Az egyházakat a híveik, a pártokat a tagjaik tartsák fenn!
Csakhogy, az építészeti örökségünk még megmaradt épületeinek a többsége valamelyik egyház kezelésében, tulajdonában van.Természetesen ezek karbantartására, feltárására, megőrzésére nincs (nekik sem ) elegendő pénzük.
Csak egy érdekes adat, művészettörténész professzor előadásán meglepődve hallottam, hogy a legtöbb pénzt régészeti feltárásokra, állagmegóvásokra a vad kommunista Kádár rendszer biztosította a 60-70-es években!
Azt elválasztani, hogy a hitéletre vagy az épület megóvásra költ-e az államtól kapott pénzből többet egy-egy egyház... ember és könyvszakértő legyen a talpán, aki ezt pro vagy kontra bizonyítani tudja.
Egyébiránt kedves kissapuka! szép szóvirág, hogy a hívők többsége a " csendes támogatója" a KDNP névre hallgató FIDESZ csinálmánynak.
Ha annyira szeretik,miért nem rájuk szavaztak a választáson? 1%-os eredménnyel miniszterelnök helyettesi poszt?
Talán mert látják, érzik a különbséget a hit, a vallásosság, és a Semjén és Harrcah, Hoffman pártvezetők megnyilvánulási között!

Kérdőjel
2011-06-17 15:59:46   #13
kissapuka: mondjuk azon is lehet vitatkozni, hogy az öreggondozás vajon társadalomformáló-e. De, egyébként elárulom, az utóbbi években rendkívül sok egyház alakult. Tudja miért? Mert 100 támogató aláírással be lehet jegyeztetni. Adminisztratív lépés, nem lehet megtagadni a bejegyzést, ha formailag stimmel. És utána több állami támogatást besöpörni ugyanarra. Volt egy riport egy Veszprém megyei intézménnyel. Működtek mint öreggondozó intézmény. Aztán bejegyeztettek egy egyházat, és ezen címszó alatt, kiegészítő támogatással együtt, ugyanarra a tevékenységre már jóval több állami támogatást kapnak....
De adjunk nekik egy lehetőséget, és bontsuk szét a 2x 1 % SZJA-t. Ha akkora a támogatottságuk, kapjanak több pénzt. Tetszik tudni anno azért választották szét a 2%-ot kétszer egyre, mert az egyházak elégedetelenek voltak az állampolgárok által címzett támogatással.
===
Kedves Czippora,
nekem nem kell bemutatni a Hitgyülit. Saját bőrömön tapasztaltam hogy fiamat serdülő korában hogy akarták begyűjteni, a saját iskolai tanárnője, a szülők megkerülésével, arra bíztatva a gyereket, hogy ne nagyon szóljon nekünk. Szép kis hit, ami hazugságra bíztat. Hogy milyen elvárás volt hogy minden zsebpénzét milyen kiadványokra és kazettákra költse. Mint azt is tudom, hogy per ma mi az elvárás, amikor elindul a perselyezés. A Belváros egyik "meghatározó alakja" aki egyébként igen csóró, de becsületes ember mesélte, mi a szöveg, ha csak csilingelő fémpénzt dob be.
Szóval hagyjuk a hitgyülit....

azazello
2011-06-17 15:52:27   #12
Pártunk és Orbánunk nagy utat járt be ,sok mindent kipróbált.Most épp a vallásnál tart.Ezek után jöhet az LSD.

azazello
2011-06-17 15:49:47   #11
Az ájtatos manó gyóntató fülke forradalma.

azazello
2011-06-17 15:48:16   #10
Ez a gyóntató fülke forradalom.

Prof Olivia Holland
2011-06-17 14:57:51   #9
A "történelmi" egyházak híveinek száma folyamatosan csökken. Paphiány van. Nyilván két kézzel kapnak egy olyan üzletfél felkínálkozása után, amely szinte korlátlan adófizetői pénzeket és a társadalmi struktúrában hagyományosan az egyházakhoz kötődő területeken (oktatás, karitatív tevékenységek, stb.) hatalmi pozíciókat kínál fel, cserébe "csak" annyit kér, hogy megfelelően irányítsák a közhangulatot az uralkodó politikai erő javára.
Hatalmas hibát követett el Horn a vatikáni megállapodással. Ha akkor meg meri lépni a parlamenti súlya birtokában, hogy az egyházak (az államosított ingatlanok visszaadásán túl) az államtól semmilyen közösségi pénzből nem részesülnek, fogadhatják viszont az 1 százalékokat, egyébként pedig gondoskodjon mind saját maga a megélhetéséről, már rég elvált volna az ocsu a búzától. 2011-ben rég nem dühöngenénk azon az álságos akción, hogy a reformátusok 200 millióval támogatják az adósságcsökkentő "civil" kezdeményezést (duplája a katolikusokénak!), közben 200 millió költségvetési támogatást kapnak, meg hogy sorra szippantják be a pénzügyi gondokkal küzdő állami iskolákat (magasabb állami normatívával, mint a települések!), hanem van normális, (majdnem) ideológiamentes, államilag finanszírozott közoktatásunk, aki pedig egyházi iskolába akar menni, az menjen az egyház saját üzleti tevékenységének hasznából, saját adománygyűjtéseinek eredményéből, a külföldi, gazdagabb testvérek támogatásaiból, egyházi tandíjból, a hívek egyházi adójából fenntartott saját iskoláiba.
Most mindenütt ott vannak/lesznek: az Országos Érdekegyeztető Tanács helyébe lépő, előre láthatóan impotens mega-egyeztetőtanácsban, a teljes közoktatásban, az al(kotmány)aptörvényb(a)en, és ha megvalósul a felsőház-lázálom, még ott is dönthetnének az egész(!) ország sorsáról. És persze nem lesz olyan közszereplő, helyi vagy országos közszolga, aki egy szót merne szólni az ájtatos terjeszkedés ellen, mert a saját maga és családja életével játszik. Egy folyamatosan csökkenő támogatottságú társadalmi erő, amely folyamatosan növekvő hatalomra tesz szert az aktuális politikai erő játékszereként. Gratulálunk, Magyarország!

kopertakop
2011-06-17 14:29:36   #8
"Fellebben a titok: az Opus Dei állhat a kormánypárt mögött"
Ez már rég nem titok, amikor először olvastam a szervezetről, rögtön Semjén ugrott be. Aki kicsit is tájékozott, annak fejében régen felmerült ez a lehetőség.

exLacus
2011-06-17 14:29:10   #7
A sunyi katolikus szekta most dörzsöli a markát

papóka54
2011-06-17 14:26:39   #6
kissapuka!
Kedvesem, én nem vagyok vallásos ( bár tudtomon kívűl megkereszteltek 1-2 hónapos koromban) /szabad vallásgyakorlás?/. Miért csak az igaz ember aki vallásos. Én gyermekkoromat leszámítva nem jártam templomba, de a "komenista" érában és most is TISZTESSÉGESEN elvégzem a munkámat. Miért vagyok én másodrendű állampolgár azért mer nem hiszek ISTENBEN? Szerintem az embert tettei minősítik és nem vallási, politikai meggyőződése.

josolo
2011-06-17 13:49:57   #5
A vallás felé az fordul,aki nem bízik önmagában.Másoktól (felsőbb hatalomtól)várja a segítséget.
Ha 6-10% gyakorolja a hitét,miért kell támogatni?
Ha az egyházak karitatív tevékenységet folytatnak,és támogatják,az ateisták is elvégzik ua-t.Mégsem kapnak annyi támogatást,sőt lefaragják az eddigi költségvetési támogatásukat.

kissapuka
2011-06-17 13:39:31   #4
1. Ha elveszítette atársadalomformálási szerepét akkor csak 1 adatotadnék közre ennek tagadásához: Ma az öreg-gondozás (intézményesítetten) 80 %-át a történelmi egyházak végzik.
2. Ez a visszatérő vezér momentum az Orbánnal kapcsolatban annyira mesze állnak a valóságtól.... ugyanis aki valaha is járt ilyen struktúrák közelében az tudja hogy inkább centrumok jönnek létre független vezetőkkel és ezeknek a centrumoknak a "hangolását" végzi.
Az egy másik kérdés hogy ezeknek a cemtrumoknak a száma mekkora...
3. Egy teológiailag képzett és megfelelően tájékozott embernél a "vallási piac"nevű gondolat csak a teljes elfordulás és eltévedés jele lehet szerintem.... Aki a legjobb hitet adja a legolcsóbban az tarol? Számomra értelmezhetetlen....
4. Én óvatosabb lennék ezzel a "nem létező" KDNP-vel ugyanis ténylegesen csak párezren vannak de a tagok nagy részének hitelessége és élete olyan polarizációt hordoz főleg a hívők területére amely ha kellene egy parlamenti küszöb megugrására elégséges lehet.
5. A vallást mint erkölcsöt az általános erkölcsiség fogalmából kiragadva minősíteni eleve téves felfogásnak tartom .
6. A C.Schmitt féle politikai teológiához hozzá rendeltek sajnálatos módon az előző kormányok tagjainál "nyomon követhető" volt pl GY.F.
vagy a K.J. V.J. és még sokan mások....
Ahhoz hogy az egyház "megdolgozza " az embereket a szavaival élve,az kellene hogy a lakosság 30-50 % gyakorolja a hitét...... ez a szám ma 6-10 % .....
Enyhén szólva is következetesen egyház és vallásellenes az a nézet rendszer amelyet Jakab úr a "kiválóan kérdező" Lampé Ágnessel interjúnak "alkotott".....

papóka54
2011-06-17 13:38:36   #3
sion!
Rosszul emlékezel azt találta mondani O.V és nemzeti zenekara , hogy CSUHÁSOK TÉRDRE IMÁHOZ. / akkor még liberálisak voltak/ amit már most bőszen tagadnak/ Most szeretett? bölcs? vezérünk? többet jár a Pápánál mint a komplett bíborosi testület. Apróság,ugyan ,de O.V . református (állítólag) miért szaladgál állandóan a Római Pápához???????????????????, Ha jól tudom a két egyház között néhány évszázadon keresztül " nem volt felhőtlen" a viszony. Valaki világosítson fel, hogy 48 évesen hogy lehet valaki kisz-tagból hogy tud ellenzéki lenni, liberális, majd ateistából vallásos, azután jobboldali majd később nem tudommivé válni????????????????????

czippora
2011-06-17 13:36:48   #2
Tisztelt Jakab Úr!
Tiszteletreméltó a nagyon is konkrét, erőteljes fogalmazásmódja, ami nevén nevezi a dolgokat. Nagyon sok meglátásával magam is egyetértek. Természetesen vannak olyan felvetései, amiket azért nem tudok véleményezni, mert nincsen rálátásom. Az viszont - engedje meg - némileg vitára indított, amit a Hit gyülekezetéről írt. Azt látom, hogy a gyülekezetet gyakorlatilag már nincsen olyan hely, olyan világnézet, szektor...stb. ahonnan ne érte volna támadás...jobbára egymásnak is jócskán ellentmondó állításokkal. Ön mint történész, azért biztosan nagyon jól tudja, hogy a Fidesz éra, hogy viszonyult első regnálása idején a gyülekezethez. A gyülekezet túlélte a karaktergyilkosággal felérő támadásokat, eléggé megerősödött a társadalomban, ezért nehéz figyelmen kívül hagyni. De az, hogy most a nagy - már elnézést de abszolút a katolicizmusra jellemző hatalmi törekvésekkel vádolják, nálam kiütötte a biztosítékot! Már csak azért is, mert első kézből volt/van alkalmam arról meggyőződni, hogy nincsen determináltságtudat, felsőbbrendű kiválasztottság tudat a gyülekezet hitvallásában, a szegénységet rossznak tarja (ki nem könyörgöm??!!), de nem a szegényeket, akiket nagyon komoly elköteleződéssel segíti, többek közt a HAH karitatív szervezete által! A legkevésbé sem felülről evangelizál ( A Vidám Vasárnap mindenkinek szól példának okáért, nemre, korra, társadalmi rangra, nemzetiségre...stb. való tekintet nélkül) és abban a bizonyos médiában olyan nagyon is kritikus, mondhatni "liberális" műsorok vannak, mint például az Újságíró klub vagy az Egyenes beszéd. Az meg, hogy a kormányzat által felállított kívánalmaknak meg tud felelni a gyülekezet, nem azt jelenti, hogy kollaboráns, más felekezeteken átgyalogló, hataloméhes...stb. volna. Senki nem pitizik a gyülekezet vezetőségéből, hogy megkapják végre a "történelmi" jelzőt, de ugye képmutatás azt kifogásolni, hogy örülnének annak, ha a jelző elnyerése által nem lennének az egyébként számos tanulmányi díjat rendre elhozó iskolái ellehetetlenítve! Szociológusként és szociálpedagógusként pontosan tudom, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik mennyire kemény problémáktól szenvednek, mennyire nehéz megküzdeniük az embertelen, méltatlan helyzetükkel. De ugye Ön sem cáfolja meg, hogyha valamit tehet egy egyén, akkor az az, hogy nem törődik bele, nem marad passzív, hanem küzdeni próbál, hogy sikert érjen el, hogy áttörje és legyőzze az akadályokat. Ha utánanéz, akkor láthatja, hogy a Biblia szemléletmódjával megyegyzik ez a hozzáállás. A Példabeszdekben igen sok helyen olvashatjuk, hogy a restség, lustaság, romlott erkölcsiség testi-lelki nyomorhoz vezet előbb vagy utóbb. Erről valóban van tanítás - igen helyesen - a gyülekezetben. Ezt összemosni viszont a részvétlen, szegényeket lehárító, gőgös magatartással nem csúsztatás, hanem egyenesen hazugság. Egyébként ez utóbbi magatartásformát is elítéli a gyülekezet, szintén bibliai alapon, hiszen olvashatjuk a Szentírásban, hogy Szodoma egyik legnagyobb bűne a szexuális perverzitáson kívül a rászorulók iránt közöny, a szolidaritás hiánya volt!
Őszintén szólva, most már azon sem csodálkoznék, ha ateizmussal vádolnák meg a gyülekezetet, mert szerény ismereteim szerint, talán csak ezzel nem próbálkoztak még eddig...
További jó munkát kívánok, és javaslom, gyűjtsön elsőkézi információkat, mondjuk úgy, hogy ellátogat a gyülekezetbe, elolvassa a kiadványait, interjúkat készít az illetékesekkel...stb.
Üdvözlettel,
Czippora

sion
2011-06-17 13:16:59   #1
Van még aki emlékszik:"csuhások,takarodjatok!"

Címkék: