Széttépett Újszövetség


Az a furcsa – lehet, hogy csak nekem – hogy az antiszemitizmus támadásait elszenvedő, világszerte élő zsidóságnak eleve jó példával kellene előljárni a vallási türelem dolgaiban. Viszont az alanti esemény pont az ellenkezőről beszél, mindarról, amit joggal nehezményeznek a kultúrnépek.  Ha a jelenség alapjául szolgáló elméletet vizsgáljuk, egy súlyos tévedést veszünk észre. Azt, hogy a tépkedő úr az Újszövetséget nem ismeri, vagy szándékosan tesz úgy, mintha a könyv bármiről is tehetne. Ugyanezen az alapon a KORÁNT is naponta lehetne tépkedni,azoknak a keresztényeknek a halála okán, akiket a muszlim országokban – például Egyiptomban a Koptok -  esetében gyilkolnak, templomaikat égetik.
Micsoda fanatikus düh és ellenérzés motiválta a más vallások ( népfajok,világnézetek) elleni atrocitásokat a történelem elmúlt századaiban? Megérthetjük, bár soha egyet nem érthetünk az ilyen magatartás indulati oldalával. Csak hogy mindez, amikor a zsidókhoz képest – sajnos – fordítva is  lejátszódott például a katolikus egyház által eretnekekként megbélyegzett, és szörnyűséges kínhalállal kivégzett – tulajdonképpen MÁSKÉNT GONDOLKODÓ – illetve más módon élő hívőkkel, mai korunk “felvilágosodott” lényei nem tehetnek mást, minthogy elítélik és elhatárolódnak az efféle magatartástól.
A tanulság magát adja: TOLERANCIA nélkül nem létezhet az emberiség. Ha egyetlen ideológia akarná átvenni a lelkek – és az életek – felett az uralmat, tiltakozni és ellenállni a minimális kötelesség!! (Dénes Ottó)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012. július 20., péntek,"Ocsmány könyv" - Újszövetséget tépett szét egy zsidó képviselő az izraeli parlamentben a Wallenberg-napon
Áder János ön- és nemzetalázó szereplése után az egyik zsidó parlamenti képviselő Újszövetséget tépett darabokra a jeruzsálemi knesszet épületében. Az eset már több mint 24 órája ismert, ám a magyarországi sajtó eddig még nem számolt be a gyalázatos cselekményről. Poltikusaink és egyházi vezetőink figyelmébe: lehet tiltakozni és elhatárolódni...
Zoom
Miháel Ben Ári kéjesen tépkedi az Újszövetséget
Miután Áder János részvételével tegnap az izraeli parlamentben lezajlott a a Wallenberg-emlékülés, a törvényhozás épületén belül, az egyik párt képveslőjének irodájában az Újszövetség széttépésével folytatódott a kegyeletes esemény. Az emlékezésről az irodájába érkező Miháel Ben Árinak, a parlamenti Há-Ihud Há-Leumi (Nemzeti Egység) nevű párt képviselőjének küldeményt kézbesített a postás. Az egyik keresztény könyvkiadó, nemi, nemzetiségi és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül mindegyik izraeli parlamenti képviselőnek, így Miháel Ben Árinak is küldött egy új kiadású Újszövetség-példányt.
Miháel Ben Ári azonban nem örült a küldeménynek, hanem rögtön hívta az újságírókat, majd a fényképezőgépek lencséjének kereszttüzében kéjes mosollyal az arcán szinte lapról lapra haladva ripityára tépte az Újszövetséget, mondván, hogy provokációnak tekinti azt, hogy a zsidó parlamenti képviselőknek ilyesmit küldjenek.
Reuvén Rivlin, a Kövér Lászlót Izraelből kitiltó izraeli házelnök tudomására jutott az Újszövetség meggyalázása, s nem tehette meg, hogy éppen a Wallenberg-napon, mások kioktatása után ne ítélje el a kereszténység szent könyvét tépkedő zsidó politikust. „Mit szólna ahhoz, ha egy idegen ország parlamenti képviselője tépné szét az Ószövetséget?” - tette föl a kérdést Reuvén Rivlin.
„Az Újszövetség nevében zsidók millióit gyilkolták meg, s ez az ocsmány könyv (mármint az Újtestamentum – H. J.) késztette a zsidók ellen végrehajtott vérfürdők elkövetőit az inkvizíció idején és a történelem más korszakaiban”, válaszolta Miháel Ben Ári, majd megrótta az izraeli házelnököt, hogy nem őt, hanem inkább az Újszövetséget postára adó személyeket kellett volna elítélnie.
Hering József – Kuruc.info

Címkék: , , , , , ,